สังคมไม่มีวินัย ต้องอาศัยการควบคุม

Posted on Updated on

เป็นเพราะคนในสังคมไม่มีวินัยในตัวเอง ผู้ที่ดูแลหรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบจึงต้องออกกฏ ระเบียบ ข้อห้าม ข้อบังคับ มาตรการลงโทษ มนุษย์ได้รับการขนานนามว่าเป็นสัตว์สังคม มีการแบ่งกันเป็นหมู่ เป็เหล่า และก็มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง วัฒนธรรมของแต่ละหมู่เหล่า ก็เกิดจากการดำรงตนตามกฏข้อบังคบ ซึ่งบางสังคมก็มีกฏระเบียบน้อยมาก เพราะ เขามีวินัยในตนเอง…แล้วคุณละ..จะต้องให้เราออกกฏ ระเบียบ เพื่อควบคุมคุณไหม ?

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s