คนเก่ง IT ไทย

เนื้อเรื่องย่อ Posted on Updated on

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต คนไทยคนแรกกับรางวัลระดับโลกด้านไอทีหนึ่งในองค์กรด้านไอทีและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากทั่ว โลก คือ The Internet Society หรือ ISOC ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2533 โดยกูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต พร้อมกันนี้ ISOC ยังเป็นผู้ประกาศรางวัลเกียรติยศ Internet Hall of Fame ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลกที่มีความโดดเด่นด้านอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล คือ รางวัลผู้บุกเบิก (Pioneer Circle) รางวัลผู้นำ (Innovator) และรางวัลผู้อุทิศตนและมีวิสัยทัศน์ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนพัฒนา อินเทอร์เน็ตในระดับโลก (Global Connector)
ในปีนี้ ISOC ได้ประกาศมอบรางวัลเกียรติยศ 2013 Internet Hall of Fame ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยด้วยการประกาศมอบรางวัลเกียรติยศประเภท ผู้บุกเบิกให้แก่ศ.ดร. กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) และผู้อำนวยการ Internet Education and Research Laboratory (IntERLab) แห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) อันเนื่องมาจากการที่ท่านเป็นผู้บุกเบิกและขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตไทยให้มี บทบาทในเวทีระดับโลกของท่าน นอกจากนี้ท่านยังเป็นบุคคลสำคัญผู้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับ การขยายการเชื่อมโยงและการเจริญเติบโตของเครือข่าย อินเทอร์เน็ตโลก ศ.ดร. กาญจนา นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกนี้นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ จากทั่วโลกได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ท่าน แบ่งเป็น รางวัลผู้บุกเบิก (Pioneer Circle) จำนวน 13 ท่าน อาทิ David Clark ,Dave Farber ,Jun Murai รางวัลผู้นำ (Innovator) จำนวน 10 ท่าน อาทิ Jimmy Wales และรางวัลผู้อุทิศตนและมีวิสัยทัศน์ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนพัฒนา อินเทอร์เน็ตในระดับโลก(Global Connector) จำนวน 10 ท่าน อาทิ Gihan Dias เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s