เมืองไทยแสนดี

Posted on Updated on

     สมัยที่เป็นวัยรุ่นเคยได้ยินได้ฟังเพลงเกี่ยวกับเมืองไทย ก็ยังนึกไม่ออกว่าประเทศไทยเรามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ก็ได้แต่คิดตามคำพูดที่เขาพูดต่อๆกันมาว่า ประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์ เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติ มีศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัย มีอิสระเสรีภาพ ซึ่งก็ยังมองไม่ออกว่า เสรีภาพ มีความสำคัญอย่างไร จนเมื่อมีวัยวุฒิมากขึ้น ได้รู้ได้เห็น ได้อ่าน ได้ติดตามสถานการณ์บ้านเมือง สถานการณ์โลก ถึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพ ตระหนักถึงพิษภัยของสิ่งแปลกปลอมที่รุกคืบเข้ามาทีละน้อย ทีละน้อย บางที่ก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้ตัว บางเรื่องรู้ตัวแต่เราก็ป้องกันอะไรไม่ได้ การรู้เท่าทัน จึงเป็นเกราะป้องกันอย่างดี  ลองฟังเพลงเก่าๆ นี้ดู

คนไทยหลงไหลไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยรับเอาอารยธรรมตะวนตก เข้ามา และก็พยายามชักจูง ชวนเชื่อ ให้คนไทยเชื่อตาม คนไทยมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งคือ เชื่อง่าย โดยเฉพาะคนที่มีพลังทางสังคม เช่น ข้าราชการ หรือนักการศึกษาที่ไปร่ำเรียนมาจากเมืองนอก  สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ได้แทรกซึมเข้ามาที่ละนิดทีละนิด จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะเด็กรุ่นหลังที่เกิดมาก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบงำเหล่านี้แล้ว ก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือความเป็นไทย โดยหาคนมานั่งอธิบายถึงรากเหง้าของความเป็นไทยจริงๆไม่ได้ สุดท้ายก็จะถูกกลืนชาติ
ประเด็นที่ว่าเมืองนอกศิวิไลซ์ ไทยล้าหลังหรือกำลังพัฒนา มันจริงมากน้อยแค่ไหน ถ้าดูตามความเจริญทางด้านวัตถุ ที่ถูกครอบงำด้วยลัทธิทุนนิยม ก็น่าจะใช่ เพราะประเทศตะวันตกเขาพัฒนาทางด้านวัตถุ เครื่องมือเครื่องไม้ทันสมัย นานมาแล้ว ตั้งแต่ยุคปฏิรูปอุตสาหกรรม ในยุโรปโน้นละมั้ง เขามีคอมพิวเตอร์ใช้แล้วประเทศไทยเรายังใช้การนับด้วยกรวด หิน ดิน กิ่งไม้ อยู่เลย เขาใช้ยานยนต์ที่มีความรวดเร็ว เรายังขี่วัว ขี่ควาย นั่งเกวียน เขามีความเป็นอัตโนมัติ แต่เรายังเป็นอัตโนมือ

     ในทางกลับกัน ถ้ามามองย้อนถึงวิถึชึวิตของคนไทย เมืองพุทธศานา หลักธรรมคำสอน วัตรปฎิบัติ มันคนละเรื่องกันเลย เรามีการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ไม่คิดเรื่องกำไร ขาดทุน ความโอบอ้อมอารี ความเห็นอกเห็นใจ การทำงานเพื่อส่วนรวม หายไปหมด เกิดการแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น นโยบายหาเงินมากๆ เพื่อจะได้สบาย ถูกฝังหัวให้กับคนไทยมานานแสนนาน สังเกตุจากการสอนลูกสอนหลานว่า ให้เรียนเก่งๆ เรียนสูงๆ จะได้เป็นเจ้าคนนายคน  สีงเหล่านี้มันกระทบโครงสร้างทางสังคม โครงสร้างของครอบครัวหมดสิ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ท่านทรงพระราชทานแนวคิดในการกอบบ้านกู้เมืองไว้ เป็นแนวพระราชดำริที่แยบยล เหมาะกับรากเหง้าของคนไทย ฟังดูเหมือนเรื่องง่ายๆธรรมดา แต่คนที่ไม่ประสบกับปัญหาชะตากรรม ข้าวยากหมากแพง ชักหน้าไม่ถึงหลัง โจรผู้ร้าย ขาดอิสระเสรี คงจะยังนึกไม่ได้ ประเทศไทยมีของดีๆมากมาย แต่คนไทยไม่ค่อยเห็นคุณค่า ลองมาดูมุมมองของคนต่างชาติที่เขาเห็นคุณค่าของไทยสักหน่อย

 

เป็นอย่างไรบ้าง แนวคิด ของฝรั่ง ผู้ที่ผ่านความศิวิไลซ์มาแล้ว 

นักเรียนคงมองภาพของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงออก มีจิตใจสำนึกรักบ้านเกิดบ้าง และพยายามกระทำการใดๆ เพื่อรักษาชาติ บ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s