ดีที่สุด ณ จุดที่เป็น

ครูไม่อยู่ติดธุระสำคัญ ให้นักเรียนทำใบงานออนไลน์ ครูจะตรวจทันทีที่นักเรียนทำเสร็จ ถึงแม้ตัวไม่อยู่แต่สามารถติดตามการทำงานของนักเรียนได้ ให้ตั้งใจทำงาน เป็นแบบฝึกหัดเขียนตอบจำนวน 10 ข้อ ให้อ่านและพิมพ์ ไม่อนุญาตให้ copy/paste
เสร็จงานที่มอบหมายแล้วอนุญาตตามอัธยาศัย พร้อมแล้ว Click

♠ สนใจเลขฐาน 2 ลอง Click

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s