เกี่ยวกับตัวแปร

กฏการตั้งชื่อตัวแปร

 1. ห้ามนำคำสงวน (reserved word) มาตั้งเป็นชื่อตัวแปร
 2. ชื่อตัวแปรจะต้องขึ้นต้นด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ อักขระพิเศษ @
  และ _ (underscore) เท่านั้น
 3. ตัวแปรจะต้องไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข เช่น 9number, 105Ages ถือว่าผิด
 4. ชื่อตัวแปรจะต้องไม่ประกอบไปด้วยอักษรพิเศษทุกชนิด
  (เครื่องหมาย /, +, -, *, %, !)
 5. ตัวอักษรใหญ่และเล็กจะถือว่าไม่เหมือนกัน เช่น mVar, MVAR จะถือว่าเป็นคนละตัวแปร
 6. ไม่ควรใช้ชื่อยาวเกินไป และควรตั้งให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ เช่น ตัวแปรเก็บอายุก็ควรตั้งว่า Age เป็นต้น

  ตัวอย่างการตั้งชื่อตัวแปรที่ถูก
  – _Number (ถูกต้องเพราะขึ้นต้นด้วย _ และประกอบไปด้วยตัวอักษร)
  – @humor123
  – InputNumber (ถูกต้องเพราะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร)

  ตัวอย่างการตั้งชื่อตัวแปรที่ผิด
  – 12Vat (ผิดเพราะ ขึ้นต้นด้วยตัวเลข)
  – inter-net (ผิดเพราะมีอักขระพิเศษ – )
  – case (ผิดเพราะ case เป็นคำสงวน)

  การตั้งชื่อตัวแปรในช่วงแรกๆนั้นจะนิยมตั้ง นำหน้าด้วยตัวอักษรที่สื่อถึงชนิดของข้อมูล เช่น

  InCost (ตัวแปรเก็บค่าราคา ชนิด integer)
  Dpi (ตัวแปรเก็บค่าพาย ชนิด Double)
  bChecker (ตัวแปรเก็บค่าความจริงชนิด Boolean)

  เรียกการตั้งชื่อตัวแปรรูปแบบนี้ว่า “ฮันกาเรียน โนเตชั่น”
  การตั้งชื่อตัวแปรในรูปแบบนี้ ได้รับความนิยมมากเนื่องจาก ป้องกันการลืมชนิดข้อมูลของตัวแปร
  เมื่อเราเขียนโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันนั้น Compiler Visual Studio สามารถบอก
  ชนิดของข้อมูลของตัวแปรได้เพียงแค่นำเมาส์ไปชี้ที่ชื่อตัวแปร การตั้งชื่อรูปแบบนี้จึงไม่นิยมอีกต่อไป

  จงบอกว่าการประกาศตัวแปรในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อใดถูก และข้อใดผิด ถ้าผิดจงบอกเหตุผล
  1. int  _NuM
  2. double  case
  3. char  int
  4. float  123value
  5. string  Result-Number
  6. int @Jik!!
  7. double  fuel123

  ขอขอบคุณ http://www.vcharkarn.com/vblog/43670/4

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s