สุขสั้น ทุกข์ยาว

    ได้มีโอกาสฟังธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อยอง ชาญอาวุธ บิดาของคุณครูวัยพจน์ ชาญอาวุธ อดีตครูโรงเรียนทุ่งสง ซึ่งขณะนี้ท่านได้ เกษียณอายุตัวเองไปทำธุรกิจส่วนตัว และท่านก็เป็นสามีของคุณครูศิริวรรณ ชาญอาวุธ องค์ปาฐกคือท่านจันทร์  จันทเสฏโฐ แอบปลื้มใจอยู่ไม่น้อยที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากท่านจันทร์ ตัวเป็นๆ เพราะที่ผ่านมาติดตามท่านทางสื่อ FMTV  รักและศรัทธาท่านมานานแล้ว และก็ได้เป็นสาวก SMS รักธรรมะ ของท่านจันทร์มานานแล้ว นี่คงเป็นบุญของเราที่ได้มาพบท่าน แต่ท่านมีเวลาแสดงธรรมน้อยมากเพราะเวลาจำกัด ท่านมีภาระต้องเขียนหนังสือต้นฉบับส่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสท์ แต่ถึงเวลาน้อยท่านก็ยังสามารถมอบแก่นสารของชีวิตไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ผู้ฟังวาสนาน้อย จำได้ไม่มาก สิ่งเดียวที่ฝังใจในธรรมะของท่านก็คือ สุขสั้น ทุกข์ยาว ท่านจันทรืได้ขยายความไว้พอได้ใจความว่า คนเราทุกวันนี้มักจะหลงมัวเมากับความพึงพอใจ หรือความสนุกสนาน ความอิ่มอร่อยในรสชาดของอาหาร ที่เป็นความสุขเพียงระยะสั้นๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์ทรมาน ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความยากจนข้นแค้น ซึ่ส่งผลยาวนาน บางครั้งบางทีต้องเสียชิวิตลงก็มี ซึ่งข้าพเจ้าเห้นด้วยในทันที อย่างไม่มีข้อกังขา และข้าเจ้าก้เห็นภาพในทันทีว่า ทำไมท่าอัญญา โกณทัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า เพราะเป็นเรื่องที่มันแทงใจดำพอดี

    ในสังคมปัจจุบัน เห็นได้ด้วยตา ถ้ารู้จักสังเกต อุบัติการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจาก สุขสั้น ทั้งนั้น วัฒนธรรมการดำรงชีพที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน ถูกครอบงำด้วยลัทธิทุนนิยมจากตะวันตก วัฒนธรรมการกิน การแต่งกาย การจับจ่าย ถูกกระแสโลกาภิวัฒก์ ครอบงำจนหลงลืมความเป็นไทย ความเป็นชาตินิยมหดหาย กลายเป็นวางเฉย ความเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม ขอเพียงให้ได้ประโยชน์ใส่ตัว อย่างอื่นก็ไม่ต้องคำนึง แม้ว่าจะเสียชาติ เสียแผ่นดิน ก็ช่างมัน ยังมาไม่ถึง ไม่ใช่ของเราคนเดียว  ซึ่งเขาเรานั้นจะรู้สำนึกสักนิดหรือไม่หนอว่า วันใดที่เราสูญชาติ นั้นแหละ ทุกข์ยาว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s